Financiële voordelen werkgever

Wanneer u als werkgever iemand met een arbeidsbeperking een kans geeft, komt dit de werksfeer en het imago van uw bedrijf ten goede. Bovendien kunt u profiteren van verschillende gunstige (financiële) regelingen. De kosten zijn voor rekening van UWV of de gemeente.

Neem contact op

Jobcoaching

Sommige werknemers met een arbeidsbeperking hebben extra begeleiding nodig. Ze kunnen een jobcoach krijgen. De jobcoach ondersteunt de werknemer bij het inwerken en bij het wennen aan de collega’s, de routines en de werkzaamheden. Ook adviseert de jobcoach u als werkgever bij het omgaan met de nieuwe werknemer.

Proefplaatsing

Met een proefplaatsing kunt u als werkgever een kandidaat een korte periode op proef inzetten om te kijken hoe deze persoon functioneert. De kandidaat behoudt tijdens deze periode zijn uitkering.

Loonkostensubsidie

U kunt loonkostensubsidie krijgen voor werknemers met een arbeidsbeperking. De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde is de waarde van het werk dat een werknemer met een arbeidsbeperking kan uitvoeren. Zijn productiviteit is bijvoorbeeld 70%   van het minimumloon. De subsidie betreft dan de resterende 30%. De loonkostensubsidie wordt verstrekt zolang de werknemer met een arbeidsbeperking niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen

Loondispensatie

Als u een werknemer met een Wajong uitkering aanneemt, betaalt u dankzij loondispensatie slechts een deel van zijn salaris. U hoeft dan niet het volledige wettelijk minimumloon te betalen; UWV verstrekt  de aanvulling.

Mobiliteitsbonus

Als u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt,  heeft u als werkgever drie jaar lang recht op een mobiliteitsbonus.  De mobiliteitsbonus ontvangt u als een korting op de premie werknemersverzekeringen die u als werkgever betaalt.

No-riskpolis

Werknemers met een arbeidsbeperking die onder de banen afspraak vallen zijn niet per se vaker ziek dan andere werknemers. Mocht dit toch voorkomen, dan kunt u een beroep doen op de no-riskpolis. Dit kan dus een extra reden zijn om mensen met een arbeidsbeperking in dienst  te nemen.

Aanpassingen werkplek

Voor werknemers met een arbeidsbeperking moet u soms de werkplek aanpassen. Daarbij kunt u denken aan een traplift, aangepast toilet of een speciaal ingerichte werkplek. Mogelijk komt u als werkgever in aanmerking voor een vergoeding.

Een greep uit onze partners

Bekijk hier een greep uit onze partners waar we stuk voor stuk trots op zijn. Ook partner worden van InVia? We zijn altijd op zoek naar nieuwe werkgevers. Neem contact met ons op!

Nieuwsberichten

Kom meer te weten over wat we bij InVia allemaal doen. Lees onze nieuwsberichten.