Re-Integratie 

InVia biedt onderstaande Re-Integratie trajecten aan:

InVia voert in opdracht van het UWV en gemeenten re-integratieopdrachten uit. Na een kennismakingsgesprek en overleg met de uitkeringsinstantie zal er een plan opgesteld worden om weer aan het werk te kunnen.  Het unieke van inVia is, dat je gelijk kan starten met het opbouwen van arbeidsritme, door te beginnen met werk in onze leer- werkhal. Je kan verschillende werkzaamheden uitproberen en je werkritme kan rustig worden opgebouwd zonder gelijk volledig te moeten presteren.

Onder deskundige begeleiding van onze jobcoaches en werkcoaches wordt er samen gewerkt naar een toekomst met een betaalde baan. Wanneer duidelijk is wat je wensen en kwaliteiten zijn zal er samen gewerkt worden aan vervolgstappen. Dit gaat in goed overleg met jou en je netwerk. De jobcoach draagt zorg voor de administratie, de contacten met het thuisfront en helpt bij moeilijke gesprekken en de sollicitaties.

Maatwerk

Ieder persoon is uniek. Daarom zal ieder traject ook uniek zijn. Wij leveren maatwerk om samen aan een duurzame toekomst te kunnen werken.

WAT IS “WERKFIT MAKEN”?

“Werkfit maken” is een re-integratietraject voor mensen met een Ziektewet uitkering of Arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Zoals,  WGA, WIA, WAO, Wajong en WAZ.

Door een “Werkfit maken” te volgen kan worden onderzocht of je kan werken en welk werk bij je past. De arbeidsdeskundige van het UWV bepaalt óf je een traject mag volgen.

WAT IS HET DOEL VAN "WERKFIT MAKEN"

Het doel van “Werkfit maken”  is onderzoeken of je kan werken op de reguliere arbeidsmarkt.  Dit betekent niet dat alle belemmeringen, waardoor je een Ziektewet- of Arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, weg worden genomen. Het gaat erom dat je hiermee leert omgaan. Na het re-integratietraject kun je op zoek naar werk, eventueel met behulp van een scholing of een vervolg traject (“Naar werk”). De duur van het traject kan verschillen tussen enkele maanden tot anderhalf jaar.

HOE ZIET “WERKFIT MAKEN” ER UIT?

“Werkfit maken” wordt op maat aangeboden. Dit betekent dat je de begeleiding en coaching krijgt die je nodig hebt. Een Werkfit traject kan uit verschillende onderdelen bestaan, namelijk;

·         Het versterken van de werknemersvaardigheden (welke houding en gedrag wil een werkgever graag zien)

·         Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit (zelfvertrouwen, eigen grens aan durven en kunnen geven in   

          combinatie met werk en je omgeving)

·         De arbeidsmarktpositie in beeld brengen.

WAT KAN inVia VOOR JE DOEN?

InVia start met een kennismakingsgesprek zodat je de coach (en ons leer-werkbedrijf) kan leren kennen. Daarna zal worden besproken wat je graag zou willen leren, wat je belangrijk vindt, waar we rekening mee moeten houden en wat je van ons verwacht. Van inVia krijg je uitleg over wat je van ons kan en mag verwachten. We bespreken samen doelen die je tijdens het traject wilt bereiken. Deze doelen gaan we regelmatig evalueren en waar nodig bijstellen.

inVia helpt je graag in de zoektocht naar:  "wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik" en welke baan daar het beste bij past.

WAT IS EEN TRAJECT “NAAR WERK”?

“Naar werk” is een re-integratietraject voor mensen met een Ziektewet uitkering of Arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, zoals WGA, WIA, WAO, Wajong en WAZ. Het doel van “Naar werk” is, je begeleiden naar nieuw werk in een dienstverband of als zelfstandig ondernemer. Hierbij wordt uitgegaan van je mogelijkheden, maar houden we uiteraard ook rekening met je wensen en beperkingen.

WAT IS HET DOEL VAN “NAAR WERK”?

Het vinden van een duurzame baan

WAT KAN IK VERWACHTEN VAN "NAAR WERK"?

Het re-integratietraject is altijd maatwerk, dus per persoon verschillend. Het traject kan bestaan uit:

·         Het opstellen van een opvallend en goed CV;

·         Het schrijven van sollicitatiebrieven;

·         Je netwerk leren gebruiken;

·         Een profiel maken voor Social media en deze op de juiste manier gebruiken;

·         Zoeken naar vacatures en/ of passende bedrijven;

·         Leren solliciteren en het krijgen van hulp bij het solliciteren.

WANNEER KOM JE IN AANMERKING VOOR “NAAR WERK”?

Als je een Ziektewet uitkering of een Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WIA, Wajong of WAZ- uitkering) van UWV hebt en beschikt over arbeidsvermogen (je kan direct beginnen met werken), kom je in aanmerking voor “Naar werk”.

Als je wel één van deze uitkeringen ontvangt, maar nog niet direct kan werken, kom je niet voor “Naar werk” in aanmerking, maar voor “Werkfit maken”

Jobcoaching

Heb je een baan? Loop je toch tegen dingen aan op je werk waar je extra hulp bij kunt gebruiken? Onze jobcoaches kunnen je begeleiden op het werk.

De jobcoach heeft regelmatig contact jou en je leidinggevende op de werkvloer. Door te weten wat er speelt en welke aandachtspunten je hebt, kan de jobcoach adviseren over aansturing, werkaanpassing en het scheppen van de juiste verwachtingen. Onze jobcoaches hebben een gedegen opleiding en ervaring. Door met enige regelmatig contact te hebben met jou, je netwerk en je collega’s kan de jobcoach tijdig alle partijen adviseren over hoe om te gaan met aanstaande veranderingen.

De jobcoach kan helpen het werk eenvoudiger uit te leggen, of schema’s te maken, waardoor de opdracht beter te begrijpen. Dit komt de kwaliteit ten goede.

Kosten?

Jobcoaching wordt gefinancierd vanuit het UWV of de gemeente, dat is afhankelijk van uw situatie. De jobcoach verzorgt hiervoor de administratie.

Bent u geïnteresseerd? Mail ons via info@invia.nl of bel 0546 745484 voor extra informatie.