Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)

Wajongers: méér dan de moeite waard!

Als u personeel nodig heeft, denkt u dan eens aan de inzet van een Wajongere. Invia introduceert een passende kandidaat en geeft informatie over wat u kunt verwachten.

Hoe werkt het?

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is een inkomensvoorziening voor jongeren die op een relatief jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geworden. Een Wajongere kan ondersteuning krijgen bij het zoeken en behouden van passend werk, bijvoorbeeld deskundige begeleiding, werkhulpmiddelen, of tijdelijk inkomen.

Wajongers zijn divers

De Wajongers die graag met u in contact willen komen, zijn verschillend qua leeftijd, opleiding, werkervaring, het aantal in te zetten uren en mogelijkheden. Waardeer maatschappelijk verantwoord ondernemen en maak ook met uw bedrijf het verschil.

Wajongers die wat willen laten zien

De Wajongers die wij introduceren willen niet langs de kant staan en dat hoeft ook niet. Hoe u met mensen omgaat, kan belangrijk zijn voor uw aantrekkelijkheid als werkgever. Een Wajongere wil graag zijn talenten benutten en laten zien wat hij of zij kan. 

Wajongers die meer dan de moeite waard zijn

Omgaan met iemand die om welke reden dan ook in zekere mate beperkt is, kost extra begeleiding en tijd. Het kan ook voor uw bedrijf een verrijking zijn. Wajongers hebben door hun werk- of levenservaring vaak een positieve uitstraling op andere medewerkers. 

Wajongers die aangepast werk nodig hebben

Wajongers functioneren prima, soms moet het werk iets aangepast worden. Dit kan door:

  • het aantal uren aan te passen. Bijvoorbeeld parttime werk;
  • een aanpassing in de aard van de werkzaamheden;
  • Bijvoorbeeld eenvoudig werk of werk zonder tijdsdruk.
  • een aanpassing op de werkvloer. Bijvoorbeeld drempels verwijderen voor iemand in een rolstoel.

Elke Wajongere is anders, u beslist samen wat voor u beiden werkt.

Wajongers waarmee samenwerken loont

De overheid vindt het onacceptabel dat Wajongers niet meedoen op de arbeidsmarkt. Daarom zijn er voor u aantrekkelijke financiële regelingen. Ook krijgt u professioneel advies en ondersteuning van ons als leerwerkbedrijf en het UWV WERKbedrijf. Zie voor verdere informatie: voordelen werkgever.