UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) 

Het UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Het UWV doet dat als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kerntaken

UWV beschikt over veel expertise, kennis en ervaring en heeft kerntaken op vier gebieden:

werk: UWV stimuleert en ondersteunt mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. Het UWV werkt hierbij nauw samen met gemeenten en private partijen. Werkgevers ondersteunt UWV bij het vinden van personeel;

indicatiestelling: UWV beoordeelt volgens eenduidige criteria ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden;

uitkeren: UWV verzorgt snel en correct uitkeringen wanneer werken niet of niet direct mogelijk is;

gegevensbeheer: UWV zorgt ervoor dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven.

Samenwerken

Het stelsel van de sociale zekerheid kan alleen functioneren wanneer alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en op alle fronten samenwerken. We doen publiek wat moet en privaat wat kan. De naderende bezuinigingen maken verdere intensivering van de samenwerking met andere dienstverleners en partners extra noodzakelijk. En dat alles met maar een doel: effectiever worden voor onze klanten.

Voor meer informatie over UWV verwijzen we u naar:

www.uwv.nl

www.werk.nl